Οικονομικά Στοιχεία      •      Επικοινωνία     
Copyright © 2014 by "YZATIS S.A"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: info@yzatis.eu                                                                                                                                                                      Οροι Χρήσης
YZATIS AEBE  - Οικονομικά Στοιχεία
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΜ/ΝΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΗΜ/ΝΙΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
(DOWNLOAD)
Ισολογισμός 2012 
YSATIS  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
  Ισολογισμός της 31ης  Δεκεμβρίου 2012 - 19η 
Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου  - 31 Δεκεμβρίου
2012 )
Ισολογισμός
30/04/2013
30/04/2013
275KB
Ισολογισμός 2013 
YSATIS  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
  Ισολογισμός της 31ης  Δεκεμβρίου 2013 - 20η 
Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου  - 31 Δεκεμβρίου
2013 )
Ισολογισμός
30/04/2014
30/04/2014
142KB
  Περίληψη Σχεδίου
σύμβασης-
συγχωνευσης  YSATIS 
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης-συγχώνευσης
Συγχώνευση
13/07/2015
13/07/2015
45KB